Цени на курсове 2018 – 2019 учебна година

Групово целогодишно обучение на деца

Групи от 4 до 8 деца

От началото на октомври до края на май

600 лева, възможност за плащане на три равни вноски по 200 лева

Учебен комплект – 100 лв

Полуиндивидуално целогодишно обучение на деца

Групи до 3 деца

От началото на октомври до края на май*

600 лева, възможност за плащане на три равни вноски по 200 лева

Учебен комплект – 100 лв

* Броят на часовете е намален според съответното ниво

За повече информация относно групово и полуиндивидуално обучение на деца, моля свържете се с нас на посочените контакти.