Подготовка за новата учебна година

23

Ще развържем езиците на нашите мъници подобно на смешното семейство Mr & Mrs Tongue Twisters.

Ще пеем, ще играем, ще се забавляваме, за да знаем повече!

21

22

23

Admin

Your Turn To Talk

Your email address will not be published.