Индивидуално обучение

Home  »  Индивидуално обучение

Индивидуалните уроци позволяват да бъде обърнато персонално внимание, което гарантира по-голям успех в усвояването на материала.

За да проверите възможностите за индивидуално обучение, цени и свободни преподаватели, моля свържете се с нас.

Тел.: +359 876 566 322
Имейл: office@london-bg.eu