London School

Курсове по английски език

Home  »  Курсове по английски език

Деца 5-7 години

Курсове английски език за деца 5-7 години

Jolly Phonics е британска (UK) забавна образователна система, изградена с фокус върху детето. Използваме Jolly Phonics, за да ограмотим нашите деца – да им помогнем да овладеят уменията за четене и писане. Подходът е мулти-сензорен и включва всички сетива, като по този начин ученето се превръща в преживяване: децата са абсолютно ангажирани, ученето е ефективно, а бързите резултати са мотивиращи и удовлетворяващи, включително за учители и родители. Само след няколко месеца малките ни ученици могат да четат на английски.

Възрастта е от значение. Идеалното време за среща с нов език е до 7 години и това е неврологично обусловено. Важно е децата да се потопят в средата на чуждия език възможно най-рано, тъй като след това по-трудно го възприемат като естествено средство за комуникация.

Във Великобритания от 4 -5 годишна възраст децата започват да се учат да четат и пишат използвайки системата Jolly Phonics.

Малките ученици се запознават със звуковете в английския език (назоваване и изписване на буквите) и неусетно, като в игра, ги свързват в думи (четене). Системата е изцяло съобразена с възрастта на децата и техните начини на възприемане и учене. Тя улавя всички детски сетива и ги ангажира за целите на учебния процес като представя всеки звук чрез:

  • Ярко и мащабно изображение /зрително възприятие/;
  • Римуван стих или песен – кратка рима, която стимулира децата да проговорят /слухово/;
  • Движение – всеки звук се асоциира с определен двигателен стимул /двигателно/;
  • Увлекателна история, която стимулира асоциативното мислене на децата, насърчава разбирането и неусетно добавя нови думи към основните.

В резултат на това Jolly Phonics е един увлекателен метод, който дава реални резултати и помага на децата да се научат да четат и пишат на английски само за месеци.

Ученици от 1 до 12 клас

Курсове английски език за деца 5-7 години

Годишното обучение на ученици в LONDON School е от октомври до май в групи, формирани според възраст, познания и умения за използване на езика.

Заниманията се провеждат в две посещения през седмицата, всяко по два учебни часа.

В началния курс на обучение работим с най-съвременните системи на водещи издателства, надграждаме знанията и уменията по езика, придобити в ограмотителния етап и се стараем да осигурим среда, в която децата да учат с радост, да има спонтанност и удоволствие при усвояване на нови знания и умения. През цялото време преподавателите поставят акцент върху подобряването на комуникативните умения на децата, окуражават ги да общуват на езика според знания и ниво.

В LONDON School подготвяме децата за сертификатите на Cambridge, като част от образователната програма.

След ниво А1+ работим със системи, подходящи за нуждите и интересите на тийнейджърите, които включват и допълнителна работа върху формата на Cambridge Exams. Децата, които започват обучението си при нас от самото начало, в 8 клас имат необходимите знания и умения да се явят на изпит за сертификат ниво B2.

Възрастни

Много възрастни имат знания и умения по английски език, но говоренето за тях се е превърнало в предизвикателство, което често блокира общуването на английски език.

За да преодолеем бариерите в комуникацията ние създадохме подход с методи от сугестопедия, НЛП, и неврофийбек, за да дадем на възрастните възможност да проявят различно поведение в еднообразните ситуации на (корпоративното) ежедневие и с леки промени да извикат коренно различен резултат в общуването на английски език.

Партнираме си с www.businessendglish.bg, които провеждат обучението в нашите офиси.