London School

Курсове по Бизнес английски

Home  »  Курсове по Бизнес английски

Бизнес Английски: Business Result

Курсовете по бизнес английски подготвят професионалисти в различни области на бизнеса за предизвикателствата на динамичната среда на бизнеса, дават им знания и умения за ефективна комуникация на английски език, съобразена с терминологията и жаргона на бизнеса, изнасянето на презентации, подготовката на проекти, управлението на екипи и всичко, свързано със спецификите на бизнеспроцесите и взаимоотношенията в съвременните компании. 

Business Result е безспорно най-добрата и най-комуникативна програма за бизнес английски. Курсистите влизат в роли на реални ситуации от професионалния живот, за да упражнят и приложат придобитите знания. Всеки раздел има бизнес казус от реалния живот, подготвен от истински професионалисти в бизнеса, работещи в истински компании и решаващи реални казуси като представените. В тези курсове подобряваме бизнес лексиката, изучаваме професионалния жаргон, подготвяме проект и изнасяме презентации на тази тема. Изготвяме собственото си CV и се учим да представяме себе си и компаниите, които представляваме.

Business Result е серия в шест нива (Starter, Elementry, Pre-Intermediate, Intermidiate, Upper-Intermediate и Advanced), която прави възможно незабавното използване на научения материал на практика в работна среда. Курсът включва видео уроци към всеки раздел, илюстриращи уменията, които е необходимо да бъдат придобити по време на обучението.

Учебният комплект за Бизнес английски съдържа DVD ROM, който е достъпен и онлайн, което прави възможно ученето навсякъде и по всяко време.

Успехът на Business Result се дължи на факта, че системата комбинира комуникативния подход с автентични бизнес материали и дигитална мултимедия. Ттака че работещи и студенти да получат адекватни бизнес умения.

Обучението по бизнес английски във всяко ниво е с хорариум от 120 учебни часа. Продължителността на един учебен час е 45 мин.

Заповядайте при нас! В London School знаем как да направим от Вас Говорещ и успешен бизнесмен!