London School

Детски сертификати на Кеймбридж

Home  »  Детски сертификати на Кеймбридж

Мили родители,

London School осигурява на Вашите деца качествени и трайни знания и умения по английски език, доказателство за което е успехът, който постигат нашите възпитаници, явявайки се на CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS EXAMS.

Този успех се дължи на факта, че използваме най-новите системи на обучение на пазара, които са доказали своята ефективност и по естествен път извеждат децата до готовност за явяване на изпитите за детски сертификат на Кеймбридж, давайки им необходимите граматически и лексикални знания. Освен това за децата, желаещи да се явят на изитите за детски сертификат, осигуряваме допълнителна подготовка по самия формат на изпитните тестове.

Какво представляват изпитите за детски сертификати на Кеймбридж?

Това са изпити, които се организират от Cambridge University и са специално разработени за деца, изучаващи английски като чужд език. Тези изпити биват три вида:

  • Starters

На този изпит се явяват деца, които са покрили първата половина на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка. Тестът трае около 45 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

  • Movers

На този изпит се явяват деца, които са покрили втората половина на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка. Тестът трае около 60 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

  • Flyers

На този изпит се явяват деца, които са покрили ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Тестът трае около 75 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

ЗАЩО е полезно детето Ви да се яви на изпит за детски сертификат на Кеймбридж?

Cambridge University е една от най-престижните обучителни институции в света. Сертификатите за нива Starters, Movers и Flyers са международно признати и са специално разработени да тестват обективно знанията на деца от всички краища по света,които изучават английски като чужд език, т.е. са универсално средство за оценяване.

Получавайки сертификат за Starters, Movers или Flyers, децата получават признание от външен, обективен източник. Тъй като изпитните работи биват изпращани за проверка в университета Кеймбридж.

Всяко дете, явило се на изпитите на Кеймбридж, получава сертификат!

Явяването на изпити с подобен формат допринася за самоувереността на децата и подготовката им за по-нататъшно явяване на изпити, от които ще зависи тяхното висше образование. Бидейки вече запознати с изпитната обстановка, децата имат самоувереност и спокойствие, от които пряко зависи постигнатият резултат. Практиката е показала, че деца, явявали се като малки на изпитите за детски сертификати на Кеймбридж, в последствие по-лесно и успешно биват приемани в университети у нас и по света.

Възпитаниците на London School се явяват на CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS EXAMS към British Council София или AVO Exam Centre, а подготовката се провежда изцяло в базите на London School.