London School

Английски език и какви са разликите между британски и американски английски език

Home  »  News   »   Английски език и какви са разликите между британски и американски английски език
май 25, 2022
Няма коментари

Британският и американският английски са различават и това е в резултат на тяхното паралелно и независимо един от друг развитие.

Каква е разликата между американски и британски английски?

В американската версия някои думи се произнасят и се пишат по различен начин. Американците са по-склонни към опростяване на езика.  И думата по-често се пише, точно както се чете.

Разлики между американски и британски английски

Някои от характеристиките на американския английски включват:

  • Жаргон

Американският вариант на английския език има много жаргонни фрази и изрази, които първоначално са били използвани главно от тийнейджъри на улицата, но по-късно стават неразделна част от езика.

  • По-проста граматика

Кратки и модерни идиоми. В американския английски има много идиоми, чиито варианти могат да бъдат намерени и в британския.

  • Влияние на други езици

Америка е може би най-многонационалната страна в света и това оставя своя отпечатък. Заселниците от други страни и континенти често използват, както отделни думи, така и цели фрази от своите езици, които постепенно стават част от американския английски език. Въпреки това, някои думи и изрази се използват само в определени състояния.

Кои са особеностите в британския език:

  • Повече интонация в речта

Така нареченият британски акцент. Той е известен далеч извън границите на Англия. Британският акцент всъщност се преподава като „правилен английски“.

  • Задълбочена граматика

Това е граматика, която трябва да знаете добре, ако целта Ви е да използвате английският език в професионална среда.

  • Класическо модерно произношение на много думи

Британската версия по някакъв начин е основата на английския, въз основа на която може да се изучава всяка интерпретация на езика.

И все пак можем да кажем, че разликата между американски и британски английски не е толкова голяма, че носителите на езика да имат трудности при разбирането. В периода на глобализация и смесване, в който живеем, американският и британският стават близки един до друг.

Кой вариант на език е по-добре да се изучава?

Английският е доста динамичен и постоянно променящ се език. Например, много думи, които често са били използвани преди 10 години, са намалели, а някои дори изчезват от речта, като други идват да ги заменят.

Няма правило за това какъв трябва да бъде английският език.

Където и да изберете да учите английски, винаги ще бъдете научени на класическо произношение. Ако езикът се изучава за професионални или академични цели, тогава просто трябва да се запознаете с практиката на неговото използване на мястото, където се намирате.

Your Turn To Talk