London School

Британски и американски английски  – едно и също нещо ли са?

Home  »  News   »   Британски и американски английски  – едно и също нещо ли са?
декември 28, 2022
Няма коментари

Разберете по какво се различават и по какво си приличат

За възрастните,  които изучават американски английски език съществува една трудност в това, че няма стандарт на този език.

Тоест Вие учите и двата варианта: британски английски и американски английски езици (ако не взимаме предвид австралийския, индийския, южноафриканския диалект на английски език и т.н.). Независимо от взаимното междукултурно влияние, изглежда, че речникът, правописът и произношението на британския и американския английски се различават все повече и повече всяка година.

За да се придържате към един вариант и, което е по-важно, за да бъдете правилно разбрани, трябва да знаете кои думи се различават по значение и произношение в Америка и Великобритания. Това е важно не само за простата комуникация, но и за избягване на неудобни ситуации.

Например, ако жена от Лондон каже на нюйоркчанин: „I have left my child’s dummy in the pram and his nappy in the boot “, ще срещне в отговор озадачен поглед. Ако нюйоркчанин й каже: „ You have nice pants “, тя лесно може да го приеме като обида.

Във Великобритания биберонът на бебето се нарича „dummy”, в Америка – “pacifier”, пелените в първия случай – “nappies”, във втория – diapers”. Британците наричат ​​детската количка “pram”, а американците – „baby carriage. Това, което за британците е boot (багажник), за американците е trunk. В Америка думата pants означава панталони, докато във Великобритания означава бельо (долни гащи).

Следват примери за основните разлики между двата езика, както и някои упражнения за американски английски език

Разлики в правописа на британски английски и американски английски език

Що се отнася до правописа на британски английски (BrE) и американски (AmE), можем да кажем, че американците се придържат към по-икономичен и фонетичен правопис. Непроизносимите букви се пропускат и думите се пишат по-близо до звученето им. Най-очевидният пример е липсата на u в американски думи като color, neighbor, honor и т.н.

Можете да сравните също думите traveling, jewelry и program с техните британски еквиваленти, пътуване, бижута и програма.

Това правило обаче не винаги важи. Може би си мислите, че skilful се пише в Америка, а skillful във Великобритания, но всъщност е тъкмо обратното.

Your Turn To Talk