London School

Да разгледаме разликите в произношението, лексиката и граматиката на британския и американския английски език

Home  »  News   »   Да разгледаме разликите в произношението, лексиката и граматиката на британския и американския английски език
август 5, 2022
Няма коментари

Да разгледаме разликите в произношението, лексиката и граматиката на британския и американския английски език

Друг пример е, че американците са много по-склонни да съгласуват събирателни съществителни с глагол. В стандартния американски английски език би било правилно да се каже: The team is playing well this season, докато в британския английски език е съвсем приемливо да се каже: The team are playing well.

Същото важи и за такива думи като правителство, комитет и т.н. В американския английски – The government is…, в британския английски – The government are… .

Използване на думи в американския английски и в британския английски

Между американския английски и британския английски език има безброй интересни нюанси, свързани с използването на думи.

В американския английски има полезен предлог,  through, който означава „до и включително“. Например изложбата е от март до юни: The exhibition is showing March through June.

Неговият еквивалент на британски английски е:  from March to June, но това може да се разбира по два начина. До началото на юни или до края ще продължи изложбата? За да избегнете недоразумения, по-добре е да кажете например: The exhibition is showing from March to the end of June. Изложбата е от март до края на юни.

Ето още един пример: за американците числото billion съдържа 9 нули (милиард). За повечето британци той има 12 нули (трилион).

Що се отнася до самата нула, в американския английски думата zero е по-често срещана, докато в британския английски тя е nought.

Американците са по-склонни да произнасят числото 453 като four hundred fifty three, докато британците почти винаги казват four hundred and fifty three.

Кой английски да учим – британския и американския английски език?

Ако наричаме панталоните trousers, ще разберат ли американците какво имаме предвид

И така  британски или американски език? Няма верен отговор – и двата варианта са еднакво добри за учене. Всеки има дълга и богата история, всеки е използван от велики писатели и режисьори за създаване на изключителни книги и филми. Освен това британският английски език се е променил толкова много с във времето, че би било погрешно да се мисли, че е бил първи. Езикът, говорен по времето на Шекспир, е значително различен от този, говорен от съвременните британци.

Американците ще разберат какво е панталони – „trousers“. Вярно, това може да изглежда малко странно за ухото, свикнало с панталони – „pants“, но ако се замислите – във всеки език има думи, които са разпространени само в определен район (жаргон).

Your Turn To Talk