London School

Какви са разликите в произношението, лексиката и граматиката на британския и американския език

Home  »  News   »   Какви са разликите в произношението, лексиката и граматиката на британския и американския език
декември 4, 2022
Няма коментари

Разликите в произношението на британския и американския английски език

Разбира се, и британския и в американския английски език имат свои собствени регионални произношения, но следните думи, изписани по-долу, се произнасят по различен начин от повечето американци и британци. Разликите са главно в звука на гласните или ударението.

Можете ли да посочите как би произнесъл следните думи американец и как би ги казал британец?

vase, route, ballet, address (noun), ate, buoy, tomato, advertisement, garage, leisure

Разлики в лексиката

Процентът на думите, които се използват само в една от страните е много малък, но проблемът на възрастните, изучаващите английски е, че тези думи са сред най-използваните. Много думи се използват само от американците, но повечето британци ги разбират, докато други могат да бъдат трудни за разбиране.

Например британците знаят, че американците наричат ​​бисквитите biscuits, а flat – apartment, но не много хора знаят какво е alumnus  възпитаник /завършил колеж или университет или fender калник (защита от мръсотия над колело на кола).

На свой ред американците знаят, че yard – двор във Великобритания се нарича garden, а truck – камион e lorry, но познатите на британците думи plimsolls (маратонки) или off-licence (магазин за алкохол) няма да им говорят нищо.

Разлики в граматиката на британския английски и американския английски език

Граматиката на британския и американския английски е почти еднаква, но има някои интересни вариации.

Например в някои форми на глаголи в английския език. В американския английски език миналото време на глагола fit е fit; в британския английски език – fitted. Американците казват:  I’ve gotten to know her well; a във Великобритания – I’ve got to know her well.

В британския английски език често използва Present Perfect време, докато американския английски предпочита да използва Past Simple време.

Например, когато използват just или already, британците са по-склонни да кажат: I’ve just seen him или I’ve already done it, докато американците са по-склонни да кажат I just saw him или I already did it.

Your Turn To Talk