London School
януари 20, 2020
Няма коментари

Jolly Phonics

Най-малките курсисти в LONDON School вече могат да четат и пишат на английски!

През есента представихме най-добрата система за ограмотяване на деца в предучилищна възраст и първи клас, която се използва във Великобритания. Резултатите са впечатляващи!

Your Turn To Talk