London School

Курсове по английски език за деца

Home  »  Курсове по английски език за деца

Годишното обучение на деца в LONDON School е от октомври до май в групи, формирани според възраст, познания и умения за използване на езика.

Обикновено децата имат по две посещения през седмицата, всяко по два учебни часа.

Целта ни е да осигурим среда, в която децата да учат с радост и без прекалена привързаност към самия учебен процес, т.е. да има спонтанност и удоволствие от учененто на нови неща.

Затова с децата на възраст 4 до 7 години започваме със системата Jolly Phonics. Тя използва подход, който интегрира всички сетива на децата в учебния процес и развива фината моторика, необходима за писане. Така се учим да четем и пишем, запазвайки фокус върху комуникативността.

В началния курс на обучение продължаваме със системата Family and Friends на Oxford University Press. Тя успешно надгражда знанията и уменията по езика. След ниво А2 продължаваме с друга система, подходяща за нуждите и интересите на тийнейджърите. Така децата в 8 клас имат ниво B2, което им позволява свободно да общуват на английски език.

През цялото време преподавателите поставят акцент върху подобряването на комуникативните умения на децата, за да ги окуражаваме да общуват на езика според знанията си.

Това за нас е най-важното!

JOLLY PHONICS

ДЕТСКИ СЕРТИФИКАТИ НА КЕЙМБРИДЖ